Lege Oharra

Legezko informazio eta ohar honek (aurrerantzean, "Lege Oharra") becasfp.petronor.com (aurrerantzean, "Ataria") interneteko atariaren zerbitzuari dagokion erabilera arautzen du.

34/2002 Legeak, uztailaren 11koak, informazioaren gizarteari eta merkataritza elektronikoari buruzko zerbitzuenak, xedatutakoa betetzeko, ondoren webgune honetako informazio orokorrari buruzko datuak adierazten dira:

 

I.- Erabiltzaileak

Atarian sartu edota hori erabiliz gero, egiten duena erabiltzailea izango da eta une horretatik aurrera oso-osorik eta eragozpenik gabe onartuko ditu baldintza orokor hauek, baita, bidezkoak badira, baldintza bereziak ere, atariko zerbitzu eta eduki zehatzei buruz baldintza orokorrak osatu, aldatu edo ordezkatzen badituzte. Beraz, atariak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili baino lehen, erabiltzaileak arretaz irakurri beharko ditu baldintza bereziak.

Era berean, ataria erabiltzean Petronorrek erabiltzaileari jakinarazitako ohar, erabilera araudi eta argibide guztiak bete beharko dira, legezko ohar hau ordezkatu, osatu edota aldatzen duten neurrian.

 

II.- Web orria, bere zerbitzuak eta edukiak erabiltzea

Petronorrek erabiltzaileentzat zerbitzuak doan eskaintzen ditu.

Oro har, zerbitzuak jasotzeko aldez aurretik ez da erabiltzailea harpidetu edo erregistratu behar. Hala eta guztiz ere, Petronorrek hainbat zerbitzuren erabilera aldez aurretik erabiltzaile modura erregistratzera edo inprimakiak betetzera baldintza dezake. Nolanahi ere, erregistroa zerbitzuan bertan berariaz adierazitako moduan edo arautzen duten baldintza bereziei jarraiki egingo da eta erabiltzaileak egiazko informazioa eskuratu beharko du, baita une oro informazioa eguneratua mantendu ere. Erabiltzailea azalpen faltsu eta okerren arduradun bakarra izango da eta informazioaren arabera Petronorri edo hirugarrenei eragindako kalteengatik erantzungo du.

Erabiltzaileak ataria eta bere zerbitzuak nahiz edukiak erabiltzeko orduan lege ohar honen eta osatzen, aldatzen ala ordezkatzen duten baldintzen, indarreko legeriaren, fede onaren eta, orokorrean, onartuak dauden erabileraren eta ordena publikoaren aurka ez du egingo. Era berean, debekatuta dago ataria Petronorren edo hirugarrenen aurka doazen legez kanpoko helburuetarako edo xede iraingarrietarako erabiltzea. Gainera, atariaren ohiko funtzionamendua ez da saihetsi edo kaltetuko.

Edukiei dagokienez (informazioak, testuak, grafikoak, soinu edota irudi fitxategiak, argazkiak, etab.) hurrengoak debekatuak daude:

 

III.- Kalte-galerengatik erabiltzailearen erantzukizuna

Ataria esklusiboki eta bakarrik erabiltzailearen erantzukizunpean erabiliko da eta Petronor berariaz salbuetsia geldituko da lege ohar honetan eta baldintza berezi aplikagarrietan xedatutakoaren aurka erabiltzearen ondorioz erabiltzaileari edo hirugarrenei sor dakizkiekeen kalte-galerez. Erantzukizuna erabiltzaileak edo hirugarrenak atarira edo edozein zerbitzura sartzeko esleitutako edozein pasahitz edo antzeko erabiltzeari zabalduko zaio.

Aurrekoa alde batera utzi gabe, Petronorrek, edozein unetan eta aldez aurretik ohartarazi gabe, baldintza orokorrak edo bereziak, kasuak kasu aplikagarriak direnak, betetzen ez dituztenei atarira sarbidea ezesteko eskubidea gordetzen du.

 

IV.- Alde batek aldatzea

Petronorrek bere aldetik, aldez aurretik ohartarazi gabe, egokitzat jotzen duenean, atariaren egitura eta diseinua alda dezake eta zerbitzuak, edukiak nahiz atarira sartu edota hori erabiltzeko baldintzak alda edo deusezta ditzake.

 

V.- Hiperestekak

V.1.

Petronorren atariko edozein orrialdera interneteko beste atari baten web orritik hiperesteka egiten edo egin nahi duten pertsonek edo erakundeek honako baldintzak bete beharko dituzte:

V.2.

Petronorren atariak erabiltzaileen esku beste webgune batzuetara konexioak eta estekak jar ditzake, hirugarrenek kudeatu eta kontrolatu arren. Esteken funtzio esklusiboa interneten informazioa, edukiak eta zerbitzuak bilatzeko erabiltzaileei erraztasunak ematea da eta ez dira inolaz ere bisitatzeko iradokizun, gomendio edo gonbita izango. Petronorrek ez ditu merkaturatzen, zuzentzen eta aldez aurretik kontrolatzen webgune horietan dauden edukiak, zerbitzuak, informazioak eta azalpenak eta, gainera, ez ditu bereak egiten.

Petronorrek ez du erantzukizunik izango, ezta zeharkakoa edo ordezkatzailea ere, kalte-galerak sortzen badira Petronorrek kudeatzen ez dituen webguneetan eskaintzen diren eduki, informazio, komunikazio, iritzi, azalpen, produktu eta zerbitzuengatik, nahiz eta Petronorren atariaren bitartez irisgarria izan. Horiek atzipen, mantentze, erabilera, kalitate, legezkotasun, fidagarritasun eta erabilgarritasunaren arabera sor daitezke.

 

VI.- Datu pertsonalak babestea – Petronorren pribatutasun politika

Petronorrek atariko inprimaki desberdinetan erabiltzaileen datu pertsonalak eta informazioa lor ditzake, gorde edota erabiltzaileari dagokionean erabiltzeko. Erabiltzaileak eskuratutako datuak fitxategi automatizatuan sartuko dira eta Petronor da bere titularra. Egoitza San Martin kalea, 5 – Muñatones eraikina, 48550 Muskiz, (Bizkaia), Espainia helbidean du (aurrerantzean “fitxategiaren arduraduna”). Datu pertsonalak eskatzen diren inprimaki bakoitzean erabiltzaileak fitxategiko arduradunaren eskutik hurrengoen informazio zehatza lortuko du: tratamendua, helburua, datuen erabilera, erantzunen nahitaezko edo aukerako izaera, ondorioak ez eskuratuz gero eta, oro har, datu pertsonalak babesteko legedi aplikagarriak eskatzen dituen aipamen guztiak. Fitxategiaren arduradunak erabiltzaileen datu pertsonalak araudi aplikagarrian xedatutakoarekin bat tratatzeko konpromisoa hartzen du eta, bereziki, konfidentzialtasunez tratatuko ditu, erabiltzailearen datu pertsonalak, atarian nabigatzearen ondorioz lortutakoak. Dena den, fitxategiaren arduradunak erabiltzailearen datu pertsonalak eta bestelako informazioa azaldu beharko ditu, legez esleituak dituzten funtzioak erabiltzen eta xedapen aplikagarriei jarraiki agintari publikoek eskatzen badizkiote. Fitxategiko arduradunak segurtasun neurri teknikoak eta antolakuntzari buruzkoak onartzeko konpromisoa hartzen du, datuak ez asaldatu, galdu eta tratatu edo baimenik gabe lortzeko. Arestian azaldutakoa baztertu gabe, interneten egungo segurtasun baldintzak kontuan hartuta, fitxategiaren arduradunak hirugarrenek erabiltzaileen informazioa legez kanpo ez erabiltzea ezin dezake berma. Ondorioz, Petronorrek ez du bere gain hartzen edozein izaerako kalte-galerengatik erantzukizunik, datuak aldatu, galdu, tratatu edo baimenik gabe lortu badira ala hirugarrenak erabiltzaileen informazioa legez kanpo erabili badu. Erabiltzaileak fitxategiko arduradunari emandako datuak behar bezala eguneratuak mantentzeko konpromisoa hartzen du. Erabiltzailea izango da Petronorrek edota hirugarrenek izan ditzaketen kalte-galeren arduraduna, datuak egiazkoak, zehaztugabeak, indarrekoak eta benetakoak ez badira.

Erabiltzaileak edozein unetan atzipen, zuzentze, deuseztatze edo datu pertsonalak tratatzearekiko kontra egitearen eskubideak erabil ditzake. Horretarako, idatzizko jakinarazpena egin beharko dio Petronorri -San Martín kalea 5 – Muñatones eraikina, 48550 Muskiz, (Bizkaia)- edo honako helbide elektronikoa erabil dezake: info@petronor.com

 

VII.- Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

Petronorrek ez du bermerik eskaintzen eta ez da arduraduna, inolaz ere, edozein izaerako kalte-galerak badaude honakoengatik:

VIII.- Iraupena

Ataria eta bere zerbitzuak modu mugagabean eskainiko dira.

Aurrekoa baztertu gabe, Petronorrek ataria edo edozein zerbitzu edota eduki eten, bertan behera utzi edo bukatzeko eskubidea gordeko du, hirugarren baldintzan jasotzen diren termino berdinetan.

IX.- Jabetza industrial eta intelektuala

Atarian agertzen diren marka, merkataritza izen edo ikur bereizgarri guztiak Petronorren edo hirugarrenen jabetzakoak dira eta, ondorioz, nahiz eta atarira edota zerbitzuetara sartu, erabiltzaileak marka, merkataritza izen edota ikur bereizgarri horien gainean ez du eskubiderik izango.

Era berean, edukiak Petronorren edo hirugarrenen jabetza intelektuala dira eta ez zaio erabiltzaileari lagako, lege ohar honetan xedatutakoaren babesean, edukien gainean izan daitezkeen ustiapen eskubiderik, ataria eta bere zerbitzuak behar bezala erabiltzeko zorrozki beharrezkoa denetik urrunago.

Jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak babesteko, erabiltzaileren edo hirugarrenen batek atarian eduki zehatza sartu delako bere legezko eskubideak urratu direla uste badu, gorabehera Petronorri jakinaraziko dio eta honakoak adieraziko dizkio:

 Ustez hautsitako eskubideen titular interesdunaren datu pertsonalak. Erreklamazioa interesdunarekiko hirugarrenak aurkezten badu, jarduteko ordezkaritza adierazi beharko du.

 

Atarian sartutako markak jabetza intelektualaren arloan aplikagarria den legeriaren araberakoak dira eta titularraren baimenik gabe debekatuta dago erreproduzitu edo erabiltzea.

Atarian dagoen hirugarrenen jabetza industrialari buruzko eskubideen edozein aipamen edo erreferentzia eginez gero, Petronorrek jabetza industrial eta intelektualaren eskubideak titularren alde onartzen ditu. Ildo horri eutsiz, atarian sartu edo aipatu arren, Petronorrek horien gainean ez du eskubide edo erantzukizunik izango. Nolanahi ere, sartzea edo aipatzea behar bezala baimendua egongo da, indarreko araudiak xedatutakoarekin bat, eta aipatu markak Petronorren aldetik ez dira babesle edo gomendiotzat joko.

becasfp.petronor.com atarian jabetza intelektualaren eskubideak eta jabetza intelektualari buruzko araudipean obratzat jo daitezkeen elementuak bakarrik eta esklusiboki Petronorri dagozkio eta bera da jabetza intelektualari buruzko eskubide guztien titularra.

Atariko jabetza intelektualari buruzko eskubideen titular bakarra den neurrian, becasfp.petronor.com websitearen titulartasunaren ondoriozko eskubideak esklusiboki erabiltzea Petronorri dagokio eta, ondorioz, ustiapen eskubideetatik sortzen den jardueran aritzeko (bereziki, erreproduzitu, jendeari jakinarazi, banatu, jendearen esku jarri edo eraldatzea) baimena eman beharko du, edozein formatutan izanda ere.

Hirugarrenek eskainitako edukiei dagokienez, jabetza intelektual eta industrialari buruzko eskubideen legezkotasuna horien erantzukizun esklusiboa da.

X.- Irisgarritasuna

Petronorren nahia da pertsona guztiak atarira sartu ahal izatea, alde batera utzita desgaitasuna, izaera edo ekipamendu teknologikoa. Horretarako, neurri desberdinak hartu ditu:

 

XI.- Legedi aplikagarria eta eskumena

 

Baldintza orokor hauek arautzeko Espainiako legediari erreparatuko zaio.

Petronorrek eta erabiltzaileak berariaz uko egiten diote dagokien bestelako foruari eta, ondorioz, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien eskumena kontuan hartuko dute atari, zerbitzu eta edukien ondorioz izan daitezkeen ekintzetan edo sor daitezkeen gaietan. Gauza bera gertatuko da hemen xedatutakoa interpretatu, aplikatu, bete edo ez-betetzeari dagokionez. Erabiltzaileak egoitza Espainiatik kanpo badu, Petronorrek eta erabiltzaileak berariaz uko egiten diote dagokien bestelako foruari eta Bilboko auzitegiek eta epaitegiek esandakoa bete beharko dute.