Lege-oharra

Lege-ohar honek (aurrerantzean, "Lege-oharra") Interneteko "Becasfp.petronor.com" atariaren (aurrerantzean, ataria) erabilera arautzen du. Baldintza hauek arretaz irakurtzea gomendatzen dizugu, erabiltzen hasi aurretik.

Hona hemen webgune honetako informazio orokorreko datuak:


 

1.- Erabiltzaileak

Ataria erabiltzen eta/edo erabiltzen hasteak erabiltzaileari esleitzen dio erabiltzaile-izaera, eta une horretatik bertatik, erabat eta inolako erreserbarik gabe, onartzen du lege-ohar honetan jasotako edukia ("baldintza orokorrak"), bai eta, hala badagokio, atariko zerbitzu eta eduki jakin batzuei dagokienez baldintza orokorrak osatzen, aldatzen edo ordezten dituzten baldintza bereziak ere. Beraz, atariak eskaintzen dituen zerbitzuak erabili aurretik, erabiltzaile gisa arretaz irakurri beharko dituzu baldintza partikularrak.


 

2.- Atariaren erabilera, zerbitzuak eta edukiak

Atariaren erabilera doakoa da erabiltzaileentzat, hargatik eragotzi gabe zerbitzu jakin batzuek zure informazioa erabiltzeko eskatzea, haietara jo ahal izateko. Kasu bakoitzean emango dizugu horren berri. Erabiltzaile gisa, konpromiso hauek hartzen dituzu:

(i) Gure Atariaren bidez eskura daitezkeen zerbitzu jakin batzuetarako beharrezkoa bada sartzeko inprimaki bat betetzea, egiazko informazioa ematea eta uneoro eguneratuta edukitzea.Ez duzu ahaztu behar zeu izango zarela egiten dituzun adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule bakarra eta/edo emandako informazioaren ondorioz Petróleos del Norte, SAri edo hirugarrenei eragin diezazkiekezun kalteen erantzule bakarra.

(ii) Ataria eta zerbitzuak erabiltzea honakoak urratu gabe: baldintza orokor hauetan eta, indarrean dagoen legediaz gain, hura arautzen duten Baldintza Partikularretan xedatutakoa, fede ona eta, oro har, onartutako erabilerak eta ordena publikoa.

(iii) Ataria edo haren zerbitzuak ez erabiltzea zilegi ez diren helburuetarako, edo Petróleos del Norte, SAri edo beste edozeini kalte egin diezaioketen helburuetarako, edo, edozein modutan ere, haren funtzionamendu normalari kalte egin edo eragotz diezaioketen xedeetarako.

Jakinarazten dizugu debekatuta daudela atariko edukiekin lotutako zenbait ekintza, hala nola, informazioa, testuak, grafikoak, soinu- eta/edo irudi-fitxategiak, argazkiak, diseinuak edo jarraian adierazten dizugun beste edozein ("eduki"):

 

3.- Alde bakarreko aldaketa

Ohartarazi nahi dizugu, zure erabiltzaile-esperientzia hobetzeko asmoz, litekeena dela Atariaren egitura eta diseinua, zenbait zerbitzu eta eduki aldez aurretik jakinarazi gabe aldatzea.

Era berean, jakinarazten dizugu Petróleos del Norte SAk edozein unetan aldatu ahal izango dituela baldintza orokor hauek edo, hala badagokio, zerbitzu baten baldintza bereziak. Horren berri emango dizugu dagokion abisuaren bidez. Hori dela eta, gogoratu aldian-aldian batzuk eta besteak kontsultatzea.

Nolanahi ere, aldaketek ez dute atzeraeraginik izango.
 

4.- Esteken erabilera

4.1.

Interneteko beste atari bateko webgune batetik Petronorren atariko edozein orritara hiperesteka bat egin nahi duten edo egiten duten pertsonek edo erakundeek baldintza hauek bete beharko dituzte:

4.2

Petronorren Atariak hirugarrenek kudeatu eta kontrolatutako beste webgune batzuetarako konexioak eta estekak jar ditzake erabiltzaileen eskura. Esteka horien funtzio bakarra erabiltzaileei Interneten informazioa, edukiak eta zerbitzuak bilatzen laguntzea da, eta inola ere ezin da horiek bisitatzeko iradokizun, gomendio edo gonbidapentzat hartu. Petronorrek ez ditu aldez aurretik merkaturatzen, zuzentzen eta kontrolatzen webgune horietan eskuragarri dauden eduki, zerbitzu, informazio eta adierazpenak.

Petronorrek ez du inolako erantzukizunik hartuko bere gain, ezta zeharka edo modu subsidiarioan ere, Petronorrek kudeatzen ez dituen webguneetan dauden edo eskaintzen diren eduki, informazio, komunikazio, iritzi, adierazpen, produktu eta zerbitzuen sarbide, mantentze, erabilera, kalitate, zilegitasun, fidagarritasun eta erabilgarritasunetik erator daitezkeen era guztietako kalte-galerengatik, baldin eta Petronorren Atariaren bidez eskuratu badaitezke.

 

5.- Petroleos del Norte, SAren Pribatutasun Politika eta Cookieak

Petroleos del Norte SAren pribatutasun-politika eta cookieen politika kontsulta ditzakezu, ataria eta/edo zerbitzuak erabiltzeari dagokionez, hemen:

 

6.- Erabiltzailearen erantzukizuna kalte-galerengatik

Atariaren erabilera erabiltzaile gisa duzun erantzukizun bakar eta esklusiboaren pean egingo da, eta Petróleos del Norte, SA sozietateak berariaz salbuetsiko du legezko ohar honetan eta kasu bakoitzean aplikatzekoak diren Baldintza Partikularretan ezarritakoaren aurkako erabilerak erabiltzaileari edo hirugarrenei eragiten dizkien kalte eta/edo galeretatik. Erantzukizun hori zabaltzen da zeuk edo beste edozeinek atarira edo haren edozein zerbitzutara sartzeko esleitutako sarbide-kredentzialen edo antzekoen gainean egiten duzuen erabilerara.

Aurrekoari kalterik egin gabe, Petróleos del Norte, SAk eskubidea izango du, edozein unetan eta aldez aurretik abisatu beharrik gabe, atariko sarbidea ukatzeko baldintza orokor hauek edo kasu bakoitzean aplikagarri zaizkien baldintza bereziak betetzen ez dituzten erabiltzaileei.


 

7.- Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

Petróleos del Norte, SAk atariko eduki eta/edo zerbitzuetarako sarbidea ematen dizu, arrazoizko gaitasun eta arreta mailarekin, eta haren erabileraz gozatu ahal izatea espero dugu. Hala ere, ezin dizugu bermerik eskaini, ezta erantzukizunik eman ere, honako hauen ondorioz sor litezkeen edozein motatako kalte-galerengatik:


 

8.- Iraupena

Ataria irisgarria izango da modu mugagabean, baina prestazioa eten, amaitu edo azkendu ahal izango dugu abisatuko dizkizugun hainbat arrazoirengatik, eta, besteak beste, lege-ohar honen aurka egiteagatik edo, hala badagokio, modu desegokian erabiltzeagatik.
 

9.- Jabetza industriala eta intelektuala

Atarian agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak Petróleos del Norte, SAren jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu atariko eta/edo zerbitzuetako erabilerak edo sarbideak erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik. Eduki guztiak, ataria bera barne, Petróleos del Norte, S.A.ren jabetza intelektuala dira, eta, lege-ohar honetan ezarritakoaren arabera, ezin izango zaio erabiltzaileari laga edukien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideetako bat ere, alegia, ataria eta Zerbitzuak behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa dena baino gehiago.

Zure ustetan, legez dituzun eskubideak urratu badira atarian eduki jakin bat sartzeagatik, horren berri eman beharko diozu Petróleos del Norte SAri, honako hauek adierazita:

Hala, becasfp.petronor.com atariaren jabetza intelektualeko eskubideak, bai eta Jabetza Intelektualaren Araudiaren arabera obra gisa har daitekeen edozein elementurenak ere, Petróleos del Norte, SA sozietatearenak baino ez dira, eta jabetza intelektualeko eskubide guztien titularra da.

Atariaren jabetza intelektualeko eskubideen titular bakarra den aldetik, Petronorri dagokio website becasfp.petronor.com webgunearen titulartasunetik eratorritako eskubideak esklusiboki erabiltzea, eta, ondorioz, ustiapen-eskubideetatik eratorritako edozein jarduera gauzatzeko edozein baimen ematea, bereziki, erreprodukzio-eskubidea, komunikazio publikorako eskubidea, banaketa-eskubidea, jendearen eskura jartzeko eskubidea edo eraldaketa-eskubidea, formatua edozein delarik ere.

Hirugarrenek ekarritako edukiei dagozkien jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen legitimitatea horien erantzukizun esklusiboa da.


10.- Sarbideragarritasuna

Petróleos del Norte, SAk nahi du pertsona guztiak sar daitezela atarira, haien desgaitasuna, baldintza edo ekipamendu teknologikoa edozein dela ere. Horretarako, hainbat neurri hartu ditu:

 

11.- Aplikatu beharreko legeria eta jurisdikzioa

Espainiako legeak aplikatuko zaizkie baldintza horietatik edo atariaren, haren edukien edo zerbitzuen erabileratik eratortzen den edozein auzi edo gatazkari eta/edo horiekin zerikusia duenari, eta ez dute ondorerik izango aplikatu beharreko lege-gatazkei buruzko xedapenek.

Petróleos del Norte, S.A.k eta zuk onartzen duzue zure egoitzako auzitegien jurisdikzio esklusiboaren mende jartzea, baldin eta Espainian badago, Baldintza Orokor hauetatik eratorritako erreklamazioak konpontzeko, hau da, Zerbitzuen Baldintza Partikularretako edozein edo horiekin zerikusia dutenak.