-FAQs-

Ohiko galderak

Bai, baina ikasleak online inprimakian aitortzea beharrezkoa da.

Ez, udalerri hauetakoren batean erroldatuta egotea beharrezkoa da: Abanto-Zierbena, Muskiz edo Zierbena, 2016ko maiatzaren 1a baino lehen.

Ez, ikasleak ikastetxean ematen den ikastaro osoan, ohiko erregimenean, matrikulatuta egon behar dn.

Bai, egiazta daiteke, baina ezin izango da aldatu.

2019ko urriaren 16ra arte.

Zure atal pribatuaren bidez edo HelpDesk-en bidez idatz dezakezu.

Ez dira beste modu batean (esaterako ohiko posta bidez edo posta elektroniko  bidez) heltzen diren eskaerak onartuko. Online plataformaren bidez egindako eskaerak baino ez dira onartuko.

Horrek esan nahi du eskaera bat aurkezteko epea amaitu egin dela eta jada ezin dela eskaerarik bidali.

Ikasleak eskera bidali dela baieztatzeko emaila jasoko du.

“Pasahitza berreskuratu” atalean berreskura daiteke.

Eskaera egiteko webgune honetan eskuragarri dagoen inprimakia bete behar da: www.becasfp.petronor.com

Erreklamazioak online plataformaren bidez aurkeztuko dira (Ikaslearen Eremu Pertsonala - Komunikazioak atala), idazki bat Hautespen-batzordeari helaraziz. Erreklamazioak aurkezteko epea komunikazio-mezua jaso eta 5 egun baliodunekoa izango da.

Programaren kudeatzaileekin jar zaitezke harremanetan HelpDesk zerbitzua erabiliz.

Ez da Deialdiaren oinarriei modu hertsian jarraitzen edo “Erantsi beharreko agiriak” atalean zehaztutako agiri guztiak ez dituen eskaerarik onartuko. Aipatutako agiriren bat falta bada edo horietakoren batean forma-akatsen bat badago, eskaera bertan behera geratuko da.

Ikasleak banku-txeke izenduna jasoko du aipatutako zenbatekoen truke. Txekea eskaera-inprimakian adierazitako helbidera bidaliko da posta arruntez.

Ikasleak ez du beken ordainketaren bigarren zatia jasoko, 500 eurokoa, alegia.

Beka bi alditan ordainduko da: lehengo aldia azaroan izango da eta 300 euro ordainduko - abendua dira. Bigarrenean 500 euro urriaren dira, eta hurrengo urteko irailean izango da, modulu profesional guztiak gainditu dituela ziurtatzen duen espediente akademikoa bidali eta gero. Ahal bada, lehentasunez, ordainketak banku-transferentzia bidez egingo dira, bidalitako dokumentuak orijinalak direla egiaztatu eta gero.

Bai, ikasleak 2018/2019 deialdian bekaren onuradun izan dela frogatzen duen ziurtagiria eska dezake. Plataformako “Jakinarazpenak” atalean eskatuko du, eta ohiko posta bidez bidaliko zaio.

Edozein gailutatik; plataforma, gainera, AA erabilerraztasun-mailara egokituta dago.

Ikasleak izena ematean aurkeztutako datuen eta dokumentazioaren egiazkotasunaren ardura hartzen du; bestela, horien zehaztasunik ezen nahiz aurkakotasunen ondorioz sor litezkeen erantzukizunak bere gain hartu beharko ditu. Emandako datuak faltsuak badira, lehen aipatutako agiriren bat falta bada edo horietakoren batean akatsen bat badago, eskaera bertan behera geratuko da; eta dagoeneko beka esleitu bada edota diru-laguntza eman bada, esleipena baliogabetu eta ikasleak jasotako zenbatekoa itzuli beharko du, bai eta kasuan kasuko berandutze-interesak ere.

Ez, ikasleak ikastetxean ematen den ikastaro osoan, ohiko erregimenean, matrikulatuta egon behar du.

 • Beka bat eskatu.
 • Eskaeraren egoera kontsultatu.
 • Edozein gorabeheraren berri eman.
 • Eskatutako agiriak erantsi.
 • Kontsulta bat egin edo laguntza eskatu.

Ikasleak izena ematean aurkeztutako datuen eta dokumentazioaren egiazkotasunaren ardura hartzen du; bestela, horien zehaztasunik ezen nahiz aurkakotasunen ondorioz sor litezkeen erantzukizunak bere gain hartu beharko ditu. Emandako datuak faltsuak badira, eskaera bertan behera geratuko da; dagoeneko beka esleitu bada edota diru-laguntza eman bada, esleipena baliogabetu eta ikasleak jasotako zenbatekoa itzuli beharko du, bai eta kasuan kasuko berandutze-interesak ere.

Ikasketa-espedientearen batez besteko nota kalkulatzea: Erdi Mailako Heziketa Zikloan (EMHZ) edo Goi Mailako Heziketa Zikloan (GMHZ) sartzeko ikasleek lortutako ikasturte amaierako zenbaki-kalifikazioekin kalkulatzen da, 0-10 bitarteko eskalan eta baremo honen arabera:

 • Ohorezko matrikula: 10 puntu
 • Bikain: 9 puntu
 • Oso ongi: 7,5 puntu
 • Nahiko edo gai: 5,5 puntu
 • Gutxi, aurkeztu gabea edo ez-gai: 2,5 puntu
 • ez da Erlijioa irakasgaia kontuan hartuko, ezta zenbaki-kalifikaziorik ez duten irakasgaiak ere (gai, baliozkotuta, salbuetsita).

Batez besteko nota aritmetikoa = erdietsitako puntuak guztira zati irakasgai kopurua (bi hamartarrekin).

Eskaera aurkezteko epea 2017ko uztailaren 2an zabalduko da, eta urriaren 16era artekoa izango da.

Ikasleari posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaio aurre-esleipena. Jakinarazpena jasotakoan, ikasleak Onarpen Agiria sinatuta eta eskaneatuta bidali beharko du, gehienez 5 eguneko epean. Agiri hori aipatutako epean jaso ezean, beka jasotzeko eskubidea galduko da. Ikasleak beste mezu elektroniko bat jasoko du, oraingoan bekaren esleipen formalaren berri emateko.

 • Abanto-Zierbenako, Muskizko edo Zierbenako udalak ematen dituen xede bererako beste beka batzuk lortu izana.

 • Matrikula deuseztatu izana edo ikastetxean baja ematea.

 • Beka emateko kontuan hartuko baldintzen edozein aldaketa.

 

Mezu guztiak erabiltzilearen kontuaren bidez egingo diran, "komunikazio" atalean


 

 

Ikasleak beka eskatzeko dituen arrazoiak azaltzean datza

Ez, beka ez da udaletxeek xede bererako ematen dituzten beste beka batzuekin bateragarria.

Ikasleak bekaren zenbatekoa bi alditan jasoko du: lehenengoa azaroan eta bigarrena hurrengo urteko irailean, modulu profesional guztiak gainditu dituela ziurtatzen duen espediente akademikoa bidali eta gero.

Agiri hauek bidali beharko dira, PDF edo irudi (.jpg, .gif) formatuetan. Fitxategi bakoitza ezingo da 2 MB baino handiagoa izan.

 • Matrikula, aldez aurretiko izen-ematea edo plaza-erreserba adierazitako udalerrietako ikastetxeren batean.
 • Heziketa-zikloan sartzea ahalbidetzen duten ikasketak egin diren ikastetxeak jaulkitako ikasketa-espediente ofiziala.
 • NANa edo AIZa.

Eta aurreikusitako kasuetan hala badagokio:

 • Familia-liburua
 • Desgaitasun-ziurtagiria (% 33koa edo handiagoa)
 • Aitaren, amaren, bien edo tutoreen langabezia-ziurtagiria(k)
 • Ikaslearen langabezia ziurtagiria.